Velkommen til

AAFRANCHISEKONSULENTER

Først med franchising i Norge


INFORMATOR AS
Postboks 2890, Solli
Henrik Ibsens gt. 90
0230 Oslo

Telefon: 67 53 85 36
Mobiltlf: 92 82 60 53
E-mail:

p.reidarson@informator.no

Tar små og store oppdrag
- rimelig honorar

Franchiseidéer og nyhetstjeneste

Informator AS er et advokat- og konsulentfirma som har spesialisert seg på konseptutvikling i handels- og servicenæringene, herunder særlig kontrakter og håndbøker for franchiseforetak, medlems- og filialkjeder og eneforhandleravtaler. Andre spesialfelter er rekruttering, bedriftsetablering og -oppkjøp, styreverv/styreseminarer og foredragsvirksomhet. Firmaet ledes av advokat og siviløkonom Per Reidarson. Han har introdusert franchising i Norge og har skrevet flere bøker om handelstrender og kjedeutvikling, bl.a. "Franchising og kjededrift" som er utgitt på Tano-Aschehoug.

 

En ny, omfattende bok " Handelstrender, kjedeutvikling og service - Strukturendringer og metoder i en ny tid" er utgitt av Fagbokforlaget i 2007.

Informator AS samarbeider med andre advokatfirmaer og konsulenter slik at klienter kan få dekket ulike behov for tjenester.

   Produkter og tjenester:

Konsulenttjenester franchise

Seminarer og foredrag

Bøker

 

Bøker:
Per Reidarson
Franchising og kjededrift
- i handels, service og industrinæringen
Tano-Aschehoug

Per Gunnar Rasmussen og Per Reidarson:
Handelstrender, kjedeutvikling og service
Strukturedringer og metoder i en ny tid
Fagbokforlaget

Per Reidarson og Per Gunnar Rasmussen:
Varehandel i vekst og omstilling
Tano-Aschehoug

Bøkene kjøpes i bokhandelen og over internett, bl.a. www.norli.no og www.fagbokforlaget.no

 

 

Les mer