Sagt i media:

"God bok"
"Boken anbefales"

Per Reidarson:
Franchising og kjededrift
- i handels, service og industrinæringen

2. utgave
Tano/Aschehoug
ISBN: 82-518-3747-2


Dette er en nyttig håndbok for kjedeledelse og medlemmer i handels-, service- og industrikjedene. Forfatteren drøfter de ulike kjedeformene og gir råd om valg av kjedeform ved etablering. Han drøfter også kjedenes effektiviseringsgevinst i forhold til innkjøp, markedsføring, pris- og rabattsystem, logistikk, informasjon/opplæring og finansiering/kredittforhold. Eksempler fra en rekke fremgangsrike bedrifter på kjedesiden er tatt med i boken. Boken gir en innføring i utforming av kjedekontakt og kjedehåndbøker, og et forslag til disposisjon av en kjedekontakt presenteres og kommenteres av forfatteren. Eksempler viser hvordan kontrakter og vedtekter anvendes i praksis.

Boken er tilgjengelig gjennom bokhandel og internett, bl.a: www.norli.no

Per Gunnar Rasmussen og Per Reidarson:
Handelstrender,
kjedeutvikling og service

Strukturendringer og metoder i en ny tid

Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-0514-1

Handel og service og privat tjenesteyting er Norges største næring og vil være en ledende vekstnæring i årene fremover. Boken gir en praktisk fremstilling av handelsstrukturer og trender og gir en grunnleggende innføring i moderne distribusjonsteknikk. Den beskriver først varehandelens oppgaver og gir en oversikt over næringens utvikling i de senere år, samt dens verdiskaping. Deretter behandles endringer i forbrukernes behov i dag og i fremtiden. Av spørsmål det blir lagt spesiell vekt på, kan nevnes kjedevirksomhet, franchise, utviklingen innenfor IT, e-handel, samfunnsansvar, sentrale miljøspørsmål, etikk, økologi og kjøpe- og livsstilssentre. Utviklingen illustreres med mange bedriftseksempler.

Boken egner seg som lærebok og er en nyttig oppslagsbok for bedrifter, institusjoner, organisasjoner og myndigheter.

Boken er tilgjengelig gjennom bokhandel og internett, bl.a: www.fagbokforlaget.no

Per Reidarson og Per Gunnar Rasmussen:
Varehandel i vekst og omstilling
Tano/Aschehoug
ISBN: 82-518-3588-7


Denne boken gir en innføring i utviklingstrendene for varehandelen, Norges største næring målt i omsetning. Behovet for kompetanse og nytenkning i denne næringen er stort, ikke minst grunnet økende konkurranse fra utenlandske aktører. Varehandelen kan bli en stor vekstnæring for Norge hvis det satses riktig, for eksempel innen miljøvennlige produkter og internasjonalisering. Boken tar opp temaer som varehandelens funksjon i samfunnet, utviklingsmuligheter for detalj-, engros- og agenturhandel, fremtidens forbrukermarked, den teknologiske utvikling, strategi, kjededrift, kjøpe- og livsstilsentra, kvalitetsarbeid, logistikk, markedstilpasning, kompetanse og miljøansvar. Boken inneholder mange bedriftcases fra inn- og utland.

Boken er tilgjengelig gjennom bokhandel og internett, bl.a: www.norli.no

Tilbake til startsiden