FRANCHISE - KONSULENTTJENESTER

Informator A/S driver konsulentvirksomhet innenfor franchising og kjededrift, holder styreseminarer og foredrag.

Fornuftige honorarer pr. time med prisramme etter avtale med 20% rabatt for medlemmer av HSH og andre avhengig av prosjekttype.

Vi kan være behjelpelig med utvikling av ditt foretak - helt eller delvis - innenfor følgende hovedområder:

 • Franchiseidéer - hva er nytt?
 • Lovgivningsramme - Norge, EU og andre land
 • Valg av kjedeform - franchising eller annen samarbeidsform?
 • Etablering av firma / aksjeselskap
 • Visjon, målsetting, strategi og profilering
 • Franchisekontrakter
 • Kjedehåndbok
 • Økonomi og organisasjon / drift
 • Rekruttering / headhunting og opplæring
 • Kvalitetssikring - evaluering av franchiseopplegg

 

Franchise- og styreseminarer/foredrag

Dette er hovedpunktene i programmet for styreseminarene som til enhver tid oppdateres med ny, interessant informasjon:

 • Styrets viktigste forbedringsområder
 • Aksjelovene
 • Styrets juridiske ansvar
 • Hva kan styret bidra med for å sikre en bedrifts fremtid?
 • Hva kreves av et styremedlem?
 • Hvordan styrke styret som et effektivt samarbeids- og styringsorgan?
 • Formannens og styrerepresentantenes roller.
 • Representasjon fra de ansatte.
 • Hvilke er styrets praktiske oppgaver?
 • Etiske retningslinjer.

Unngå kostbare fallgruver - ta kontakt med oss!

Ring Per Reidarson på telefon 67 53 85 36 eller 92 82 60 53.
E-mail: p.reidarson@informator.no

Les mer